Syarat Kelayakan

Syarat Kelayakan

 • Pemohon merupakan warganegara Malaysia
 • Pemohon (peneraju projek) hendaklah terdiri daripada:
  • Agensi Kerajaan;
  • Badan Berkanun;
  • Universiti Awam;
  • Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC);
  • Syarikat Berhad dengan Jaminan (CLG)
  • Syarikat pemula perniagaan (start-up company) — Operasi syarikat tidak melebihi 5 tahun
  • Pertubuhan bukan kerajaan (NGO)
 • Hanya projek yang mempunyai aplikasi teknologi tempatan berinovatif dan misi sosial yang jelas layak memohon
 • Projek mesti dilaksanakan di Malaysia